Vimedimex Binh Duong

Đánh giá: 0 (0 lượt đánh giá) Đánh giá của bạn

Địa chỉ: Lầu 6A2, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vimedimex Binh Duong One Member

6A2 Floor, Viettel Complex Tower, 285 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

1.000-4.999

Thông tin tuyển dụng: