Production Manager

 

Production Manager

PHARMALINK HR

Hà Nội

Nơi làm việc: Hà Nội

Số lượng: 1 Hết hạn: 10-10-2020

Hết hạn
247 lượt xem Đăng tuyển 49 ngày trước

Các phúc lợi dành cho bạn

Lương: Lên đến 50 triệu/ tháng + thưởng

BHXH theo Quy định của Luật Lao động

 

Bạn Sẽ Làm Gì

  1. Chủ trì xây dựng các đầu mục công việc, kết quả cần đạt của Khối sản xuất.   
  2. Xây dựng, đề xuất các biện pháp triển khai để đạt kết quả công việc của Khối sx theo các tiêu chuẩn thống nhất với khách hàng, thống nhất trong nội bộ và theo nguyên tắc GMP
  3. Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động của Khối sản xuất. Xây dựng các KPIs để đánh giá quá trình thực hiện công việc của các phòng ban, bộ phận trong khối sản xuất.     
  4. Điều hành các bộ phận, phòng ban trong khối sản xuất thực hiện kế hoạch đã ban hành theo các quy trình công việc, phân tích các chỉ số KPI, triển khai các hành động cải tiến kịp thời để đạt được kết quả công việc theo tiêu chuẩn đã thống nhất.  
  5. Chủ trì xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong khối sản xuất theo định hướng của công ty.                                                                          
  6. Chủ trì xây dựng đội ngũ nhân sự của khối sản xuất đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. Đề xuất các giải pháp phát triển nhân sự tiềm năng. 
  7.  Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Hành chính nhân sự, tài chính kế toán của công ty để hoạch định, xây dựng chính sách thu nhập, chính sách phát triển nhân sự, chương trình đào tạo cho CBNV của khối sản xuất.
  8. Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Hành chính nhân sự, tài chính kế toán của công ty để hoạch định, xây dựng chính sách thu nhập, chính sách phát triển nhân sự, chương trình đào tạo cho CBNV của khối sản xuất.
  9. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cấp hệ thống nhân sự, trang thiết bị, nhà xưởng, tiêu chuẩn, quy trình để tối ưu hiệu quả hoạt động.
  10. Tổ chức đội ngũ làm việc với Đoàn thẩm định GMP của Cục Dược hoặc Cục An toàn thực phẩm                                                     

Chuyên Môn Của Bạn

1. Điều hành sản xuất, đảm bảo chất lượng của nhà máy Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 5 năm trở lên

2. Ưu tiên có kinh nghiệm XD GMP trong sx dược, thực phẩm chức năng;

3. Hiểu rõ nguyên tắc GMP trong sản xuất Dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

4. Tốt nghiệp các Trường/Ngành: Đại học Dược, công nghệ thực phẩm, sinh học, hóa

 

Về Công Ty Chúng Tôi

PHARMALINK HR

Địa chỉ: Hà Nội

Tên người liên hệ: Hr Business Partner

Qui mô công ty: > 500 người

Việc làm khác từ Công ty này