tại website tuyendungpharma.net

 

Tìm Việc Làm Ngành Dược & Y Tế

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Điền thông tin liên hệ của bạn và chọn hồ sơ để ứng tuyển:

Tải hồ sơ (*) Định dạng file chỉ có thể là .doc, .docx và pdf, files phải nhỏ hơn 2MB.

Vị trí ứng tuyển

Kiểm tra lại vị trí và nơi làm việc.


  • Vị trí: TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC / OTC
  • Công ty: CÔNG TY DƯỢC PHẨM THUỐC VIỆT
  • Nơi làm việc Hồ Chí Minh